CONTENIDO

Volumen 39, Suplemento 1, 2023

Editor: Manuel Ramiro H.

ISSN: 0186-4866

Abreviatura: Med Int Méx 2023; 39 (Supl 1)